Faruk Yaslıçimen

Politics Today Editörü
İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden 2004’te mezun oldu. 2008’de Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisansını “Sunnism versus Shiism? Rise of the Shiite Politics and of the Ottoman Apprehension in Late Nineteenth Century Iraq” başlıklı teziyle tamamladı. 2015’te Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde hazırladığı “Being Shiite in the Late Ottoman Empire: Communities, Identities and State-Society Relations” başlıklı doktora çalışmasıyla doktor unvanını almaya hak kazandı. Akademik ilgi ve araştırma alanları arasında Osmanlı devletinde mezhep ve siyaset, 19. yüzyıl Ortadoğu tarihi ve Osmanlı tarihyazımı gibi konular bulunmaktadır. Yaslıçimen SETA İstanbul bünyesinde Türkiye’de kültür politikaları alanında araştırmalar yapmaktadır.
  • Son yıllarda gerek yurtiçi gerekse yurtdışında yaşayan Türkiyeli akademisyen, sanatçı ve entelektüel bir kesimin giderek kronikleşen ve makul eleştiri düzeyini aşarak siyasi aktörlük sınırına dayanan yaklaşımlarıyla karşı karşıyayız.
  • Mağdur olanın hesap sorması belli kurallar dâhilinde adalete hizmet eder. Ancak siyasi konjonktürün etkisiyle bu hesap sormanın başka şiddet biçimleri doğurabileceğini de hesaba katmak gerekir.
  • “1000 yıllık damar”la bağlantı kurup “100 yıllık parantez”i kapatma vizyonuna sahip olmak Erdoğan'ın özellikle ürettiği bir şey de değil, tersinden Erdoğan ve AK Parti'yi üreten bu topraklara mahsus merkezi bir olgu.