Erman Akıllı

Erman Akıllı

Insight Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Erman Akıllı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları arasında dış politikada yapay zekâ, dijital diplomasi, Orta Asya bölgesi, Türk Devletleri Teşkilatı, yumuşak güç ve alt dalları yer almaktadır. Akademik kariyeri boyunca, SSCI ve WOS indeksli hakemli dergilerde makaleler yayınlamış; Routledge, Palgrave MacMillan, Springer Nature gibi prestijli yayınevlerince basılan kitaplara yazar ve editör olarak katkılarda bulunmuştur. Ayrıca, OSCE Academy in Bishkek’te baş editör olarak görev almakta ve SETA’ya ait Insight Turkey dergisinde editör yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
  • Uluslararası toplumun, Gazze’deki insani krizi çözmek için daha fazla çaba harcaması ve uzun vadeli barışa katkıda bulunması gerekmektedir. Gazze'ye yönelik insani yardımlar, insanlığın dayanışmasının bir göstergesi olmanın ötesinde, bu çatışma ve zorlu yaşam koşullarında umut ve yaşamı sürdürülebilir kılmak için vazgeçilmezdir.