Cenay Babaoğlu

Cenay Babaoğlu

Proje Araştırmacısı
Cenay Babaoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Lisansüstü çalışmalarını aynı üniversitede kamu yönetimi alanında tamamlamıştır. Bu dönemde Bremen, Berlin ve Üsküp’te toplam iki sene süreyle akademik çalışmalar ve araştırmalarda bulunmuştur. 2015 yılında doktora derecesini aldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde göreve başlamış, 2017 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2018 yılında kamu yönetimi bilim dalında doçent unvanı almıştır. 2019-2021 yılları arasında Selçuk Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kamu Politikaları Anabilim Dalında görev yapmıştır. 2020-2021 yıllarında e-öğretim sistemleri üzerine danışmanlıklar yapmıştır. 2021 yılında İtalya’da kamu yönetiminin dijitalleşme süreçleri konulu doktora sonrası araştırması için Catania Üniversitesi tarafından tam burslu olarak kabul almıştır. 2021 yılı itibariyle Orta Doğu Kamu Politikaları ve Yönetimi Birliği (AMEPPA) yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir.

Akademik hayatı boyunca Almanya Akademik Değişim Enstitüsü (DAAD), United Nations University, Goethe Institute, Avrupa Birliği Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBA, TÜBİTAK gibi farklı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan araştırma ödülleri ve burslar kazanmıştır. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Slovenya Kamu Yönetimi Bakanlığı, Rutgers Üniversitesi, Suffolk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TÜBİTAK gibi farklı kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen farklı projelerde görev almıştır.

Çalışma alanları olan kamu politikası uygulamaları, kamu yönetimi ve teknoloji ilişkisi, yerel yönetimler, yükseköğretim politikaları, sivil toplum ve Türk idare tarihi alanlarına odaklanan editörlü ve müstakil yazarlı olmak üzere 12 kitabı ve çok sayıda uluslararası ve ulusal kitap bölümleri ile makaleleri bulunmaktadır. 2016 ve 2017 yıllarında TBMM Yasama Uzmanları Derneği tarafından yayınlanan Yasama Dergisi’nin editörlüğünü yapmıştır. Halihazırda Kamu Bilişim Derneği tarafından yayınlanan Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi’nin yardımcı editörü ve Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi’nin editörü olarak görevlidir.