Büşra Zeynep Özdemir

Araştırma Asistanı, Enerji Araştırmaları, İstanbul
2013 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Büşra Zeynep Özdemir, 2016 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Sürdürülebilir Enerji alanında yüksek lisans derecesini “European Energy Union: A further step ahead or reorganization?” isimli tez çalışması ile aldı. Doktora eğitimine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler programında devam eden Özdemir Ocak 2017’den bu yana SETA Vakfı’nda Araştırma Asistanı olarak çalışmaktadır.

Direktörlük

  • Bu çalışmada Türkiye’nin genel enerji görünümü incelenmekte ve ardından 2018’de gerçekleştirilen enerji projeleri hakkında bilgiler verilmektedir. Son olarak geride bırakılan yılda gündemde olan İran yaptırımları ve Doğu Akdeniz’de yaşanan önemli gelişmelere değinilmektedir...