Abdulkadir Çay

Genel Müdür
2000’de Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (bugünkü ismiyle Gebze Teknik Üniversitesi) Sosyal Bilimler İşletme Anabilim Dalı’nda yönetim organizasyon alanında aynı yıl yüksek lisans eğitimine başladı. Yine aynı dönem eş zamanlı olarak özel sektörde dış ticaret alanında uzman olarak görev aldı. On üç yıl süresince yirmi beş ayrı ülkede farklı bölgelerde altmışın üzerinde seyahatte dış ticaret üzerine çalışmalar yaparak ülkemizi temsil etme imkanı buldu. Eş zamanlı olarak şirket bünyesinde yürütülen yeniden yapılanma süreçlerinde ve çeşitli projelerde koordinatörlük görevini yürüttü. Lise yıllarından başlamak üzere uzun yıllar çeşitli Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin içinde bulundu.
2013’te SETA Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinde Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür olarak görevlendirildi. Çay, Genel Müdürlük pozisyonunda göreve getirilen ilk isimdir.

  • Sivil Toplum Kuruluşu diyoruz ama bu işin esası vakıf bilincine dayanır. Deprem bölgesine yardım götüren kurumların birçoğunun ismini hiç duymadınız ya da bu süreçte ilk kez duydunuz. Vakıflarda düstur, yapılan işin kendisidir; tanıtıma ya hiç ihtiyaç duyulmaz ya da en iyi ihtimalle tanıtım ikinci planda tutulur ama kati suretle yapılan işin önüne geçmez hiçbir zaman.
  • Sivil Toplum Kuruluşu diyoruz ama bu işin esası vakıf bilincine dayanır. Deprem bölgesine yardım götüren kurumların birçoğunun ismini hiç duymadınız ya da bu süreçte ilk kez duydunuz. Vakıflarda düstur, yapılan işin kendisidir; tanıtıma ya hiç ihtiyaç duyulmaz ya da en iyi ihtimalle tanıtım ikinci planda tutulur ama kati suretle yapılan işin önüne geçmez hiçbir zaman.