Mustafa Kibaroğlu

Mustafa Kibaroğlu

Mustafa Kibaroğlu, 1981 yılında, Galatarasaray Lisesi’nden, kuruluşunun 500. Yılında, mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında Lisans ve Ekonomi Bölümü’nden 1990 yılında Master derecelerini aldı. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1996 yılında Doktora derecesini aldı.
Doktora çalışmaları sırasında, Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü (UNIDIR) bursu ile İsviçre’de; Doktora sonrasında 1996 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bursu ile İngiltere’de Southampton Üniversitesi’nde; ve post-doktora bursu ile 1996/1997 akademik yılı boyunca ABD’de California Monterey Enstitüsü’nde “Kitle İmha Silahlarının Yayılması Sorunu” üzerine araştırmalar yaptı ve eserler yayınladı.
1997-2011 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve Türk Dış Politikası; Dış Politika Analizi; Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma; Ortadoğu Güvenliği ve Araştırma Metotları konularında dersler verdi. 2003 yılında Doçent oldu. 2004/2005 akademik yılı boyunca davet edildiği Harvard Üniversitesi’nde akademik çalışmalarını sürdürdü.
Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi konularında yaptığı üstün nitelikli çalışmalardan dolayı 1995 Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Pugwash Conferences on Science and World Affairs isimli akademik kuruluşun 2007 yılında Konsey üyeliğine seçildi.
Ocak 2006-Ocak 2013 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki NATO Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nin (TMMM) Akademik Danışmanı olarak görev yaptı. Eylül 2011-Haziran 2014 tarihleri arasında Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak ile görev yaptı.
Temmuz 2014 itibarıyla göreve başladığı MEF Üniversitesi’nde, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, MEF Strateji Merkezi Direktörü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Senato Üyesi olarak sorumluluklar üstlenmiştir. Halen, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.
Şubat 2016-Nisan 2013 tarihleri arasında ROKETSAN tarafından seçkin bilim insanlarının davet edildiği Sektör Çalışma Grubu üyesi olarak görev yapmıştır.
Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu, (Prof. Dr.) Ayşegül Kibaroğlu ile evli ve bir çocuk babasıdır.
  • Türkiye, yoğun diplomatik temaslarla geçen uzun bir sürecin ardından İsveç’in NATO üyelik başvurusunu onayladı. Söz konusu süreçte Ankara, Stokholm yönetimi ile başta terörle mücadele olmak üzere belirli başlı konularda daha verimli bir iş birliği arayışında oldu. Geleneksel NATO müttefiklerinden terörle mücadelede yeterli desteği göremeyen Türkiye için bu süreç hem endişelerini yeniden gündeme getirme işlevi gördü hem de İsveç’in NATO şemsiyesi altında uzun vadeli bir güvenlik ortağı olarak görülebilmesinin zeminini oluşturmaya çalıştı. Diğer taraftan İsveç’in üyeliğinin NATO bakımından materyal kabiliyetlerin artırılmasından ziyade siyasal bir önem taşıdığı açık bir şekilde görülebiliyor. Bu kapsamda İsveç’in üyelik başvurusundan bu yana geçen sürecin dinamiklerini ve önümüzdeki dönemde beklenebilecek gelişmeleri uzmanlar cevapladı.
  • Uzmanlar Cevaplıyor’un bu genişletilmiş formatında Türkiye-NATO ortaklığının önemi göz önünde bulundurularak birçok uzmanın bu ortaklık hakkındaki farklı görüşleri aktarılmaktadır. Uzmanlar, Türkiye’nin NATO ile mevcut ilişkisini ve stratejik ittifakta gelecekteki rolünü değerlendirmenin yanısıra her iki taraf için de çeşitli politika önerilerini sunmaktadır.
  • Analiz Türkiye-NATO ilişkilerinin tarihsel arka planını göz önünde bulundurarak ortak tehdit ve iş birliği alanlarına odaklanmaktadır.
  • Türkiye, yoğun diplomatik temaslarla geçen uzun bir sürecin ardından İsveç’in NATO üyelik başvurusunu onayladı. Söz konusu süreçte Ankara, Stokholm yönetimi ile başta terörle mücadele olmak üzere belirli başlı konularda daha verimli bir iş birliği arayışında oldu. Geleneksel NATO müttefiklerinden terörle mücadelede yeterli desteği göremeyen Türkiye için bu süreç hem endişelerini yeniden gündeme getirme işlevi gördü hem de İsveç’in NATO şemsiyesi altında uzun vadeli bir güvenlik ortağı olarak görülebilmesinin zeminini oluşturmaya çalıştı. Diğer taraftan İsveç’in üyeliğinin NATO bakımından materyal kabiliyetlerin artırılmasından ziyade siyasal bir önem taşıdığı açık bir şekilde görülebiliyor. Bu kapsamda İsveç’in üyelik başvurusundan bu yana geçen sürecin dinamiklerini ve önümüzdeki dönemde beklenebilecek gelişmeleri uzmanlar cevapladı.
  • Uzmanlar Cevaplıyor’un bu genişletilmiş formatında Türkiye-NATO ortaklığının önemi göz önünde bulundurularak birçok uzmanın bu ortaklık hakkındaki farklı görüşleri aktarılmaktadır. Uzmanlar, Türkiye’nin NATO ile mevcut ilişkisini ve stratejik ittifakta gelecekteki rolünü değerlendirmenin yanısıra her iki taraf için de çeşitli politika önerilerini sunmaktadır.