Rapor: Türkiye’nin Füze Savunma Sistemi | İhale Süreci, Temel Dinamikler ve Aktörler

Bu raporda, Türkiye'nin savunma sanayiini modernizasyon ve millileştirme politikasının önemli bir parçasını oluşturan, T-LORAMIDS projesi ihalesi incelenmektedir.

NATO’nun Füze Kalkanı Projesi’nde kilit bir rol üstlenmesine rağmen Türkiye’nin, halihazırda kendisine ait “sistemik, yoğun teknoloji ürünü, entegre bir ulusal füze savunma sistemi” bulunmamaktadır. Türkiye’nin savunma sanayiinin modernizasyon ve millileştirme politikasının önemli bir parçasını oluşturan, hava savunma kapasitesini geliştirme ve sistemlerini güncelleme çabasında kritik bir adımı simgeleyen “T-LORAMIDS” projesi ve ihale süreci bu raporun ana konusudur. Bu bağlamda raporun amacı; Türkiye’nin mevcut ve potansiyel tehdit ve riskler karşısında gereksinim duyduğu ileri teknolojiye dayalı milli füze savunma projesinin serencamını ve yansımalarını, tartışmalarda ileri sürülen argümanları ve karşı argümanları da dikkate alarak ortaya koymaktır. Bunun yanında bu çalışmada, Türkiye’nin karar alıcı mekanizmalarının, ihale sürecinde göz önünde bulundurmaları gereken siyasi, askeri, ekonomik ve teknik parametreleri ve bu parametrelerin belirleyicilik etkisi analiz edilmektedir.
Etiketler: