Türkiye’nin 2015’te Katıldığı Uluslararası Sınavlar

Son defa 2015 yılında uygulanan ve 4 yılda bir gerçekleştirilen TIMMS sınav sonuçları 29 Kasım tarihinde, 3 yılda bir gerçekleştirilen PISA sınav sonuçları ise 6 Aralık tarihinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.