Analiz: Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi

Analizde, Türkiye Suriyeli çocuklara yönelik politika belgeleri ele alınmış, Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimine ilişkin yaşanan sorunlar ortaya koyulmuş ve bu sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur.

2011’de Suriye’de başlayan olaylar giderek savaş ve şiddet ortamına dönüşmüş ve 5 milyona yakın insan can güvenliği için komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Türkiye’nin “açık kapı” politikası sayesinde 2,5 milyonu aşkın Suriyeli de Türkiye’ye sığınmıştır. Suriye’deki savaşın halen devam etmesi ve ülkedeki yaşam alanlarının yok olması nedeniyle, Türkiye’ye sığınan Suriye vatandaşlarının ülkelerine uzun bir süre daha dönemeyecekleri öngörülmektedir. Suriyeli sığınmacıların yaklaşık yarısından fazlasının eğitim çağında olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, can güvenliği, barınma, gıda, giyinme gibi birincil ihtiyaçlarının yanında eğitim ihtiyacı ve sorunları da gün yüzüne çıkmaktadır.

Küçük çaplı saha araştırması da içeren bu çalışmada konu ile ilgili hem dokümanların ve politika belgelerinin analizi yapılmış hem de kamp içi ve kamp dışında sunulan eğitim hizmetlerine yönelik bazı okul müdürleri ve öğretmenler ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. İlgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile görüşülerek, Türkiye’nin okul çağındaki Suriyeli çocuklara sunmuş olduğu eğitim hizmetleri, uyguladığı politikalar, Suriyeli çocukların eğitime erişim durumu ve karşılaşılan zorluklar ele alınmıştır.

Bu çalışmada, Türkiye’deki temel eğitim çağındaki Suriyeli çocuklara yönelik bahsedilen politika belgeleri detaylı bir şekilde ele alınmış, ayrıca Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimine ilişkin yaşanan sorunlar yapılan görüşmeler sonrasında ortaya koyulmuş ve bu sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur.

Etiketler: