Türkiye’de Yükseköğretime Erişim: Gelecek Perspektifleri

Yeni açılan üniversiteler ve kontenjan artışları, yükseköğretim önündeki yığılmayı azaltabilecek mi?

SETA PANEL

Oturum Başkanı:     Bekir Gür, SETA

Konuşmacılar:     Duygu Tanrıkulu, İstanbul Kalkınma Ajansı    

Ahmet Alper Eğe, DPT Eğitim ve Kültür Dairesi    

Abdullah Çavuşoğlu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   

Tarih: 16 Şubat 2011 Çarşamba Saat: 16.00 – 18.00

Yer: SETA, Ankara

– Yeni açılan üniversiteler ve kontenjan artışları, yükseköğretim önündeki yığılmayı azaltabilecek mi?  – Türkiye’de kitlesel yükseköğretim sistemine ulaşılacak mı? – Türkiye’de demografik yapının sunduğu fırsat penceresi nasıl değerlendirilecek ve yükseköğretim talebi nasıl karşılanacak? – Yükseköğretimdeki mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde 2025 yılında Türkiye’de gençlerin yükseköğretim talebi karşılanabilecek mi? – 2025 için yapılan öngörüler çerçevesinde, gençleri mağdur etmemek ve Türkiye’nin kalkınması için bugünden atılabilecek muhtemel adımlar ve çözüm önerileri nelerdir?      
SETA’nın 16 Şubat 2011 Çarşamba günü düzenleyeceği panelde, İstanbul Kalkınma Ajansı Uzmanı Duygu TANRIKULU, DPT Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Ahmet Alper EĞE ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdullah ÇAVUŞOĞLU bu sorular ışığında Türkiye’de yükseköğretime erişim konusundaki değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşacaklardır. Panelde, Duygu Tanrıkulu’nun SETA için yazdığı “Türkiye’de Yükseköğretime Erişim: 2025 Yılında Yükseköğretim Talebi Karşılanabilecek mi?” başlıklı analiz kamuoyuna açıklanacaktır. SETA’da gerçekleştirilecek olan bu toplantıyı teşriflerinizi bekleriz. Not: Toplantı dili Türkçedir. İngilizceye çeviri yapılmayacaktır. Lütfen katılımınızı e-posta ile (info@setav.org) teyit ediniz. İrtibat Tel: +90 312 405 61 51 Adres: SETA, Reşit Galip Caddesi, Hereke Sokak No:10, GOP Çankaya ANKARA  

Etiketler: