SETA > Analiz |
Analiz Türkiye-Rusya İlişkileri

Analiz: Türkiye-Rusya İlişkileri

Bu analizde Türkiye-Rusya ilişkilerinin başlıca dinamikleri, iş birliği alanları ve tehdit algıları incelenmiştir.

Paylaş
Dosyayı İndir

Türkiye-Rusya ilişkilerinin başlıca dinamikleri iki ülke arasında birçok stratejik alanda süren jeopolitik rekabet ve aynı zamanda Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana gelişen iş birliği alanlarıdır. Türkiye ile Rusya, Soğuk Savaş’ın sonlanmasıyla Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında mümkün olmayan birçok ortak çalışma alanını geliştirme imkanı bulmuşlardır. Buna karşın Soğuk Savaş döneminden miras kalan dinamikler ve doğal jeopolitik çıkarların sonucu olarak iki ülkenin gerek bölgesel –Güney Kafkasya ve Ortadoğu’da– gerekse küresel ölçekteki angajmanları birbirlerinden farklıdır. Soğuk Savaş şartlarının değişmesi ile enerji, ticaret ve turizm başta olmak üzere potansiyeli yüksek birçok iş birliği alanının iki ülkenin inisiyatifiyle güçlendirilmesi taraflara ciddi stratejik ve ekonomik katkı sağlamıştır. Diğer taraftan 2015 yılında yaşanan jet krizinde görüldüğü üzere Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliği alanları her daim iki ülke arasındaki jeopolitik rekabetin tehdidi altında olmuştur ve olacaktır. Gerek Türkiye gerekse Rusya’nın bu alanlardan istifade edebilmesi jeopolitik rekabetin diğer iş birliği imkanları ile beraber yönetilmesine bağlıdır..