SETA > Kitap |
Türk Dış Politikası Yıllığı 2014

Türk Dış Politikası Yıllığı 2014

Kitap, riskleri ve fırsatlarıyla Türk dış politikasının daha fazla konuşulduğu bir dönemde, bu konuda yapılan tartışmalara katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Türk Dış Politikası Yıllığı serisinin altıncı kitabına ulaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bu, Türkiye’nin dış politikasının değişik alanlarına ilişkin verilerin, konunun uzmanları tarafından belirli bir sistematik içerisinde okuyucuya aktarılmasını sağlama hedefimize doğru bir adım daha atmak anlamına geliyor. Türk dış politikasına ilişkin olarak son dönemlerde yapılan yorumlara bakıldığında, çok fazla spekülasyonun yapıldığı, komplo teorilerinin havada uçuştuğu ve “bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağı” düsturunun ne kadar haklı olduğunu gösteren analizlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durum, Türk dış politikasının uygulanmasına ilişkin bir veri bankası oluşturmak niyetiyle başlattığımız yıllık serisinin ne kadar gerekli olduğunu yeniden göstermektedir. Bu çerçevede Türk Dış Politikası Yıllığı yorumdan çok yaşanan gelişmelere dair bilgilerin aktarılmasına dayanmaktadır ve bu bilgiler ışığında yorumu okuyucuya bırakmaktadır.

Bu sayıda Türk Dış Politikası Yıllığı toplam 20 makaleden oluşmaktadır. Bu makalelerden 5’i bağımsız, kalan 15’i ise 2014 yılı gelişmelerini ele almaktadır. Bağımsız makalelerden oluşan birinci bölüm Ferhat Pirinççi’nin “Türk Dış Politikasında İnsani Diplomasi: Suriye Krizi Örneği” başlıklı makalesiyle başlamaktadır. Bu bölümde ayrıca, Zana Baykal’ın “Türkiye’nin Yeni Enerji Tedarikçisi: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi”, Duygu Öztürk’ün “Krizlerden Çok Aktörlü İşbirliğine Türk-Yunan İlişkileri”, Mehmet Ali Doğan’ın “Kavramdan Pratiğe Medeniyetler İttifakı Girişimi” ve Kürşad Aslan ile Murat Aslan’ın “Politik Ekonomi Perspektifinden Yakın Dönem Türk Dış Politikası” isimli yazıları yer almaktadır.

Türk dış politikasının değişik alanlarına ilişkin 2014 yılında yaşanan gelişmelerin ele alındığı ikinci bölümde Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerine yönelik politikaları Kemal İnat, Abdullah Yegin, Ali Balcı, İsmail Akdoğan, Can Acun, İsmail Numan Telci ve Rahman Dağ tarafından kaleme alınan altı ayrı makalede analiz edilmiştir. ABD ile ilişkiler Kılıç Buğra Kanat, AB ile ilişkiler Filiz Cicioğlu ve Asya-Pasifik bölgesine yönelik Türkiye politikası Kadir Temiz tarafından yazılmıştır. Balkanlar politikası Mehmet Uğur Ekinci ve Nedim Emin, Rusya ve Kafkasya politikası Emre Erşen ve Orta Asya politikası Kürşad Aslan tarafından kaleme alınmıştır. Kıbrıs’ı Enes Bayraklı, Latin Amerika’yı Mustafa Yetim ve Afrika politikasını da Ramazan Erdağ yazmıştır.

Riskleriyle ve fırsatlarıyla Türk dış politikasının giderek daha fazla konuşulduğu bir dönemde, bu konuda yapılan tartışmalara ve analizlere katkıda bulunmasını umduğumuz kitabın çıkmasında emeği geçen bütün yazarlarımıza ve baskı aşamasında katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor ve eserin okuyucuya faydalı olmasını diliyoruz.

 

Türk Dış Politikası Yıllığı Banner

 .