“The Ordeal of the Century (Yüzyılın Çilesi Filistin)” başlıklı Insight Turkey Dergisinin Yeni Sayısı Çıktı!

Türkiye’nin önde gelen akademik dergilerinden biri olan Insight Turkey, 2020 yılının ilk sayısında İsrail-Filistin sorununun mevcut durumu ve bu sorunla ilgili bir anlaşma olup olmayacağı konusunda kapsamlı bir çerçeve getirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle “Yüzyılın Çilesi” başlığını alan bu sayımız, alanında önde gelen uzmanların katkılarıyla, İsrail-Filistin meselesinin farklı bakış açılarına ve boyutlarına odaklanırken sorunla ilgili farklı konuları da tartışmaktadırlar.

Türkiye’nin önde gelen akademik dergilerinden biri olan Insight Turkey, 2020 yılının ilk sayısında İsrail-Filistin sorununun mevcut durumu ve bu sorunla ilgili bir anlaşma olup olmayacağı konusunda kapsamlı bir çerçeve getirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle “Yüzyılın Çilesi” başlığını alan bu sayımız, alanında önde gelen uzmanların katkılarıyla, İsrail-Filistin meselesinin farklı bakış açılarına ve boyutlarına odaklanırken sorunla ilgili farklı konuları da tartışmaktadırlar.

Derginin yorumlar bölümünde Mescid-i Aksa İmamı İkrime Said Sabri, Müslümanları Beytülmakdis ve Filistin topraklarına neyin bağladığının altını çizerek, Beytülmakdis’in önemini anlatmaktadır. Galia Golan İsrail ve Filistin arasındaki engellere olduğu kadar barış olasılıklarına da değinirken, Victor Kattan İsrail’in illegal yerleşimlerini ve Batı Şeria’daki işgallerini incelenmektedir. Ian Lustick ise her iki taraf arasındaki müzakerelerin doğasının altını çizerek İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözüm ihtimalini tartışmaktadır.

Araştırma makalelerimiz arasında ise, Ran Greenstein insanlığa karşı “özel tipte bir ayrımcılık” suçu olarak tanımladığı İsrail’in Filistinlilere uyguladığı politikalarını incelemektedir. Elia Zureik, Siyonist hareketin ve daha sonrasında da İsrail devletinin bağımsız bir Filistin devleti hayalini öldürmek için çalıştığı Filistin’deki İsrail yönetimi uygulamalarını analiz etmektedir.

Bu makalelere ek olarak; Türkiye Maarif Vakfı’nın eğitimin uluslararasılaşmasına yaptığı katkı, Balkan ülkelerinin bugünlerde karşı karşıya oldukları sorunlar ve Körfez Krizi gibi birtakım konulara yer veren yazılar da bu sayımızda yer almaktadır.

Umuyoruz ki, son sayımız okurlarımız için ilgi çekici ve aydınlatıcı olacaktır.

“The Ordeal of the Century (Yüzyılın Çilesi Filistin)” başlıklı Insight Turkey Dergisinin Yeni Sayısı Çıktı!

Etiketler: