Türk Dış Politikası Yıllığı 2009

Türk Dış Politikası Yıllığı, Türkiye’nin dış politikasının değişik alanlarına ilişkin verilerin, konunun uzmanları tarafından belirli bir sistematik içerisinde ve olayların anlaşılmasını kolaylaştırıcı bir biçimde okuyucuya aktarılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Devamı
Türk Dış Politikası Yıllığı 2009
Türk Dış Politikası Yıllığı 2010

Türk Dış Politikası Yıllığı 2010

Türk Dış Politikası Yıllığı serisinin ikinci kitabında, Türkiye’nin yeni dış politikası 2010 yılı ekseninde analiz ediliyor.

Devamı