Türk Dış Politikası Yıllığı 2023

Alanında yetkin ve söz sahibi araştırmacıların katkı verdiği eserimiz Türk dış politikasının nabzını tutmaya devam ediyor. 2009 yılında yayın hayatına başlayan Türk Dış Politikası Yıllığı, bu eser ile birlikte on beşinci kitabına ulaştı.

Devamı
Türk Dış Politikası Yıllığı 2023
Türk Dış Politikası Yıllığı 2022

Türk Dış Politikası Yıllığı 2022

Alanında yetkin ve söz sahibi araştırmacıların katkı verdiği eserimiz Türk dış politikasının nabzını tutmaya devam ediyor. 2009 yılında yayın hayatına başlayan Türk Dış Politikası Yıllığı, bu eser ile birlikte on dördüncü kitabına ulaştı.

Devamı

Yavuz Güçtürk “Uzun bir zamandır Türkiye'de, Lübnan'da, Ürdün'de, Mısır'da duruyorlardı. Ancak şu var Suriye'deki iç savaşın bitmesine ilişkin umutları azalmaya başladığı için Avrupa'ya gitmeye başladır.”

Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin bugünkü durumu nasıldır? Siyasi partilerin mülteciler hakkındaki vaatleri nelerdir? Mülteciler konusunda partiler üstü bir politika geliştirilebildi mi?

Analiz, Suriye krizinin askeri boyutunu ve bununla ilişkili olarak Suriye krizine yönelik uluslararası pozisyonları analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Suriye'nin güneyinde muhaliflerin kurduğu ve nispeten harmonik bir şekilde hareket eden koalisyonun hâkimiyet alanı sanıldığından daha geniş ve kritik bir alanı kapsar. Esed rejiminin Ürdün, İsrail ve Irak'la sınır teması neredeyse hiç yoktur.

Perspektif: Abluka Altında Bir Ekonomi: Filistin Ekonomisi

İsrail işgalinin temel sebepleri nelerdir? Filistin'in ekonomik göstergeleri nasıldır? Gazze saldırıları Filistin ekonomisini nasıl etkilemektedir?

Devamı
Perspektif Abluka Altında Bir Ekonomi Filistin Ekonomisi
Analiz Arap Baharı Sürecinde İran'ın Suriye Politikası

Analiz: Arap Baharı Sürecinde İran'ın Suriye Politikası

Bayram Sinkaya’nın hazırladığı analizde, Arap baharını destekleyen İran yönetiminin Suriye sözkonusu olunca aldığı farklı tavır inceleniyor.

Devamı

Türk Dış Politikası Yıllığı serisinin ikinci kitabında, Türkiye’nin yeni dış politikası 2010 yılı ekseninde analiz ediliyor.

AB'de Türkiye'nin üyeliğine şüpheyle yaklaşan ve imtiyazlı ortaklık öneren bazı aktörlerin bu konuda bir paradigma değişikliğine gittiklerini iddia etmek için henüz çok erken olduğu açıktır.

Analizde AB ve Almanya’nın mülteci politikası ve bu konu üzerinden Türkiye ile ilişkileri incelenmektedir.

Bu çalışma kapsamında bütüncül bir analiz yapılarak Suriyelilerin hukuksal konumu değerlendirilecektir.

Bu rapor Türkiye'de farklı toplumsal-ideolojik pozisyonlara karşılık gelen gazetelerde mülteci temsilinin nasıl olduğunu ortaya koyacaktır.

Sığınmacıların istihdam sorunlarını kalıcı olarak çözebilmek için onları bulundukları ülkelerde bir şekilde meşru iş piyasasına dâhil etmek gerekiyor.

Suudi Arabistan izlediği yanlış politikalar ve aldığı ihmalkar tavırlar neticesinde iç istikrarın bile tehdit altında kaldığı bir noktaya geldi; potansiyel müttefikleriyle de ayrı düşerek müttefiksiz kaldı.

Doğalgaz ihracı gibi somut çıkarlar söz konusu iken İsrail neden isteksiz? Bu sorununu cevabı için Moskova'ya bakmak gerekir.

Ürdün Başbakanı Ensour, “Teknolojinizi bu topraklara da getirin” derken hiç şüphesiz samimi bir talep iletiyor.

Belgelerde adı geçen devlet adamlarını siyasi açıdan zor günlerin beklediği söylenebilir. Adli ve cezai süreçler konusunda bir şey söylemek zor olsa da, siyasi açıdan büyük baskı altında kalacaklar.

Türkiye, Suriye politikasının özünden vazgeçmiş değil; fakat yeni angajmanlar peşinde ve Esed bu hesaplamalarda yok.