Bu Konuda Daha Fazla

  • 2023 vizyon belgesi temel eğitimi nasıl yansıtmaktadır? Temel eğitim konusunda dünyada hangi adımlar atılmaktadır? Türkiye’nin temel eğitim alanında hangi politikaları hayata geçirmesi gerekmektedir?

  • Yerel perspektif üzerinden eğitim yönetimi söylemi ile sırasıyla okul, ilçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin güçlendirilmesi kastedilmektedir. Bu yapının güçlendirilmesi için ise ikinci halkada belediyelerin, ildeki üniversitelerin ve yerel sivil imkanlarının eğitim sorunlarının çözümüne ve eğitim kalitesinin arttırılmasına dahil olması gerekmektedir.

  • Türkiye bugün 4 milyona yakın mülteciyle dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda. Bunların 3.5 milyonu Suriye'deki iç savaştan kaçan insanlar.

  • Muhalefet Suriyelileri etiketleyerek, dışlayarak ve ötekileştirerek acziyetini itiraf etmektedir.

  • Alternatif üniversite yerleştirme modelinin zaman içerisinde oluşturulması gerekmektedir. Bunun için Türk toplumunda güven oluşturacak, kaygı ve endişeye neden olmayacak alternatif üniversite yerleştirme sistemlerine veya modellerine geçiş için atılması gereken belli adımlar ve tedbirler bulunmaktadır. Bu konunun bir süreç olarak tasarlanması gerçekçi, uygulanabilir ve toplumsal talepleri karşılaması bakımından önemlidir.