Yabancı Düşmanlığında Uluslararası Öğrenciler Ayağı

|
İnsanoğlunun esas ve en büyük düşmanı içerde kendi nefsi (emmaresi) ve dışarda iblis, ancak ne …
  •  Türkiye'nin yükselişinin ve dünya ile entegrasyonunun getirdiği uluslararasılaşma ile coğrafyanın getirdiği yasa dışı göç birbiriyle karıştırılmamalı. Yatırım için gelen iş insanını, okumaya gelen öğrenciyi veya tatile gelen turisti "istila eden" olarak tanımlamak ülkemizin geleceğine büyük kötülük.
  • Günümüzde ulusal meseleler üzerine kamuoyu önünde yürütülen tartışmaların demokratik mekanizmaların vazgeçilmez bir unsuru olduğu kabul edilir. İktidar ve muhalefet kanadı ve onların destekçileri farklı görüşteki argümanlarını sunarak meseleleri tartışırlar. Dijitalleşmeyle birlikte ise kamusal müzakere büyük oranda sosyal medya platformlarına taşındı. Sıradan kullanıcılar için bu ilk bakışta bir avantaj olarak algılansa da dış aktörlerin angaje olduğu ve kendi gündemlerini ve söylemlerini iç kamuoyuna empoze edebildiği bir ortamı da beraberinde getirdi.
  • Yerel seçimlere gidilen dönemde Erdoğan'ın muhalefete yönelttiği yüksek tonlu eleştirilerin mayıs seçimlerinden ağır yenilgi ile çıkan 6'lı Masa partilerini ziyadesiyle rahatsız edeceği açık.

Bu Konuda Daha Fazla :

  • Muhalefetin AK Parti'ye hakkıyla yapamadığı eleştiriyi Erdoğan kendisi yaptı. 2053 vizyonuna ulaşma için önerisi ise "milletimizin birikimi ile modern dünyanın imkanlarını" birlikte tecrübe etmek.

  • NSU hakkında Türkiye’deki ilk kitap çalışması olma özelliği taşıyan ve SETA tarafından yayınlanacak bu eserde NSU örgütü, ideolojisi, Örgütün diğer aşırı sağ örgütlerle bağlantıları, dava süreci, NSU’nun Türk diasporası üzerindeki etkileri ve uluslararası kamuoyunda davaya yönelik tepkileri gibi konular mercek altına alınacaktır. Bu dava üzerinden Almanya’da ırkçılık ve kurumsal ırkçılık sorununu analiz etmeyi ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

  • Son iki yılda kamu bankalarının toplam kredilerdeki ağırlığı ciddi oranda arttı. Bazı özel bankaların ise sorumluluktan kaçtıkları görülüyor. Şirketler, iyi günde üzerlerinden tatlı kâr yapan bankaları değil kötü günde yanında olanları hatırlar

  • Türkiye'nin eğitimde başarıya daha hızlı ulaşabilmesi ve kalite farklarını çabucak giderebilmesi için algının yanında olguyu da yönetmesi yani eğitimin yapısal sorunlarına odaklaşması gerekmektedir..

  • PISA 2018 matematik, fen ve okuma becerilerinde Türkiye nasıl bir performans sergilemiştir? Geçmiş yıllarla kıyaslandığında Türkiye nasıl bir ivme yakalamıştır? PISA 2018 sonuçları Türkiye’de bölgeler ve okullar arası farka ilişkin neler söylemektedir?