TIMSS 2019 Araştırması Sonuçları 'Umut Verici'

SETA raporunda, 'Türkiye'nin son yıllarda ortaya koymuş olduğu ulusal ve uluslararası hedefler düşünüldüğünde TIMSS 2019 Araştırması sonrasında ortaya çıkan ortalama puanlar ve sıralamalar umut vericidir.' değerlendirmesi yapıldı.

Devamı
TIMSS 2019 Araştırması Sonuçları 'Umut Verici'
Perspektif TIMSS 2019 da Türkiye

Perspektif: TIMSS 2019’da Türkiye

TIMSS nedir? TIMSS 2019 uygulamasında Türkiye nasıl bir performans göstermiştir? Geçmiş yıllarla kıyaslandığında Türkiye ne durumdadır? TIMSS 2019 sonuçları nasıl okunmalıdır?

Devamı

Türkiye'nin eğitimde başarıya daha hızlı ulaşabilmesi ve kalite farklarını çabucak giderebilmesi için algının yanında olguyu da yönetmesi yani eğitimin yapısal sorunlarına odaklaşması gerekmektedir..

PISA 2018 matematik, fen ve okuma becerilerinde Türkiye nasıl bir performans sergilemiştir? Geçmiş yıllarla kıyaslandığında Türkiye nasıl bir ivme yakalamıştır? PISA 2018 sonuçları Türkiye’de bölgeler ve okullar arası farka ilişkin neler söylemektedir?

İtalyan devletinin sergilediği güvenlik ve terörle mücadele odaklı yaklaşım, İslam konusunda Müslümanları da süreçlere dahil eden politikalar benimsemesine engel oluyor.

5 Soru: Yeni Liselere Geçiş Sistemi LGS

Liselere geçişte uygulanan yeni sistemin hedefi nedir, böyle bir sisteme neden ihtiyaç duyuldu? Yeni sistemde hedeflenen yerleştirme modeli gerçekleşti mi? Sistem veli ve öğrenci beklentilerini karşıladı mı? Yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanlar nasıl değerlendirilmelidir? Önümüzdeki süreçte ne yapılmalı?

Devamı
5 Soru Yeni Liselere Geçiş Sistemi LGS
2023 e Beş Kala Eğitim Sistemimiz

2023’e Beş Kala Eğitim Sistemimiz

Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılına erişeceği 2023’e giderken, eğitim politikalarında odaklanmamız gereken asli meselemiz yöntem: Reform mu, restorasyon mu?

Devamı

PISA, bizim sistemimizde dominant olan “bilip bilmemek” mevzuuna tam entegre değil. Evet elbette bilgiye sahip olmak mühim ancak asıl mesele, bilgiyi uygulayabilmek, bilgiden çıktılar üretebilmek…

Son defa 2015 yılında uygulanan ve 4 yılda bir gerçekleştirilen TIMMS sınav sonuçları 29 Kasım tarihinde, 3 yılda bir gerçekleştirilen PISA sınav sonuçları ise 6 Aralık tarihinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

OECD genelindeki genç yetişkinlerin hayatları boyunca en azından bir kez lise üstü eğitime girme oranının ortalama %68 olacağı tahmin edilirken, bu oran Türkiye için %94…

2014 verilerine göre OECD genelinde 1 öğretmene ilkokulda 15, ortaokulda ve lisede ise 13 öğrenci düşerken, Türkiye'de bu oranlar sırasıyla 19, 18 ve 15 gözüküyor.

Milli Eğitim Bakanı Avcı, SETA’nın düzenlediği "Türkiye'nin Eğitimde Kalite Stratejileri Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı özel oturuma katıldı.

Platon'a göre; matematik, gerçeği anlamının yoludur. Bu bağlamda Platon, akademisinde, matematiği felsefenin bir dalı misali, yıllar süren yoğun bir müfredatla vermiştir.

Milli Eğitim Bakanı Avcı, SETA’nın düzenlediği "Türkiye'nin Eğitimde Kalite Stratejileri Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı özel oturuma katıldı.

Platon'a göre; matematik, gerçeği anlamının yoludur. Bu bağlamda Platon, akademisinde, matematiği felsefenin bir dalı misali, yıllar süren yoğun bir müfredatla vermiştir.

Kaliteli ortaöğretim kurumlarına sahip olmadan kaliteli üniversitelere ulaşmak; kaliteli üniversiteler oluşturmadan nitelikli bir üniversite-sanayi bağlantısı kurabilmek pek mümkün değil.

Türkiye bu araştırmaya üç kez katıldı ve üçünde de öğrenci performansı ve eğitim girdileri noktasında OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer aldı.

Özel dershanelerin varlığı ve işlevi yaklaşık 40 yıldır tartışılıyor. Çokları “Ne onla, ne de onsuz!” basamağında. “Eğitim sistemine zararlı” diyenlere göre ise kapılarına kilit vurulmalı. Tıpkı Güney Kore’deki gibi!  

4+4+4 eğitim sistemi sadece "dindar nesil" yetiştirme projesinden ibaret olsaydı, o durumda yasa sadece seçmeli din dersleri ve İmam Hatip okullarına odaklanırdı.