Perspektif: Türkiye’nin Yurt Dışında Uzay Limanı Kurması

|
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’nin uzay alanına ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. Bu alana ilgi 1980’lerden …