Rapor: Bulgaristan Türklerinin Kültürel, Ekonomik ve Siyasi Sorunları, Talepleri, Çözüm Önerileri

|
Bu rapor Türkiye’nin soydaş politikasını Bulgaristan özelinde analiz etmekte ve Bulgaristan devletinin bu konudaki politika …