Perspektif: Türk Yargı Etiği Bildirgesi

|
Yaklaşık üç yıllık kapsamlı bir çalışma sonrasında hazırlanan “Türk Yargı Etiği Bildirgesi”1 geçtiğimiz günlerde Adalet …