Türkiye İstatistik Kurumu da Avrupa İstatistik Kurumuyla paralel bir şekilde gerçekleştirdiği Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmalarıyla güncel durumu takip etmeye çalışıyor. Bu araştırmanın verileri Türkiye'nin son yirmi yılda teknolojik dönüşüm kapsamında aldığı yolu gösteren en önemli verilerden birisi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına güvenmemek için elimizde hiçbir geçerli veri veya kanıt yok. Tam tersine TÜİK'in açıkladığı veriye güvenmek için birçok nedene sahibiz. Kendi kişisel çıkarları veya politik ajandaları nedeniyle TÜİK'in açıkladığı veriler üzerinde şüphe bulutları oluşturmaya çalışanlar sadece bilime ve mantığa değil, bu ülkeye de kötülük ediyorlar.

Kim derdi ki, bundan 20 yıl önce neredeyse bütün kamu müdahalelerine burun kıvıran IMF, kamu yatırımlarının önemine dair raporlar yayınlayacak. IMF’nin geç de olsa ekonominin gerçeklerini görmesi sevindirici. Darısı bizim liberallerin başına

TÜİK, pazartesi günü Türkiye’nin 2018 yılına dair ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı..

Büyümenin Daha Negatife Düşmesini Engelleyen Kanal İhracat

SETA Ekonomi Araştırmaları Direktörü Nurullah Gür TÜİK tarafından açıklanan 2018 yılı büyüme oranları hakkında değerlendirmede bulundu.

Devamı
Büyümenin Daha Negatife Düşmesini Engelleyen Kanal İhracat
5 Soru Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Eşitsizlik Krizi

5 Soru: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Eşitsizlik Krizi

Son dönemde tartışmaların odağında olan toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı nedir? Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında kadınların aile/özel ve çalışma hayatındaki rollerini nasıl değerlendirmek gerekmektedir? Mesleklerin cinsiyetlere göre kodlanması ya da aile hayatında kadının rolünün azaltılması eşitliği sağlamada etkili politikalar mıdır? Türkiye’de kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımı için mevcut uygulamalar kadınların sosyoekonomik göstergelerini nasıl etkilemiştir? Eşitlik uygulamalarının kadınlar için yeniden eşitsizlik üretmesi sorununa karşılık neler yapılabilir?

Devamı

Kenevir denince aklınıza hemen uyuşturucu gelmesin. Kenevir, ilaç sanayiinden kağıt yapımına, kumaş üretiminden otomotive kadar pek çok yerde kullanılan hem politik, hem stratejik hem de faydalı bir bitki. Yıllardır ABD-Türkiye arasındaki gerilimin temel aktörlerinden de biri. Kenevir ektiğimiz için 70’li yıllar boyunca ABD tabiri caizse Türkiye’ye posta koymaya çalıştı. Şimdi de Başkan Erdoğan’ın çıkışıyla gözler bir kez daha bu politik bitkiye çevrildi

ABD'nin yaptırımları Türkiye ve İran arasındaki ticareti baskılarken, uzmanlar, ekonomik ilişkileri sürdürmek ve şirketleri korumak için alternatif mekanizmalar oluşturulması ve firmaların pozisyonlarının revize edilmesi önerisinde bulundu..

SETA Ekonomi Araştırmaları Direktörü Nurullah Gür TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları hakkında değerlendirmede bulundu.

Brexit sonrası dönemde ikili ilişkilerde en çok güçlenmesi beklenen alan hiç şüphesiz ekonomi olacak. Brexit'in ardından imzalanacak serbest ticaret anlaşması, ticaret hacminin kısa sürede 20 milyar dolara yükselmesini sağlayabilir.

SETA Ekonomi Araştırmaları Direktörü Nurullah Gür TÜİK’in açıkladığı büyüme verileri hakkında değerlendirmede bulundu.

Siz bakmayın havadan nem kapıp "hayat tarzımıza müdahale ediliyor" diye yaygara koparanlara, nüfus konusunda tehlikeli bölgeden hala tam olarak kurtulamadık.

Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapılması ve ihracat pazarlarının çeşitlenmesi, hedeflenen yüksek ekonomik büyüme rakamlarına ulaşmayı da kolaylaştıracak.

Yılın ilk aylarında hareketlenmeyi getiren artışlar, daha ziyade dayanıklı tüketim ile sermaye mallarında ve daha da spesifik olursak, elektrikli teçhizat, mobilya ve ayrıca motorlu kara taşıtları ile diğer birkaç sektörde gözleniyor.

TÜİK ulusal hesaplarda neden güncellemeye gitti? Eski metot ile yeni metot arasında nasıl bir fark var? Verilerde ortaya çıkan değişimin yansımaları ne olacak?

İşte 2016 Türkiye ekonomisinin “en”leri…

Eski hesaplama yönteminde, kısa dönem istatistikleri ve anketler rol oynarken, şimdi paydaş kurumlarla işbirliği içinde “idari kayıtlar”ın da söz aldığı bir sistemle karşı karşıyayız.

Erkeklerde eğitimi tamamlamama nedenleri arasında ağırlıklı yer tutanlar; “maliyetin karşılanamaması”, “sınavlarda başarısız olmak” ve “çalışmak istemek” olarak öne çıkıyor.

Güzel ülkemize ve ekonomimize vereceğimiz en gerekli ilaç güven dolu ve sükûnetli bir ortam iken, dış mihraklar da ne yazık ki canımızı yakmaya devam ediyor.