Analiz: Yerli ve Milli Enerji Politikaları Ekseninde Kömür

|
Küresel enerji talebinin büyük bir kısmı petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlar tarafından …