SETA, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u Ağırladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk SETA'da 2023 Eğitim Vizyonu özel oturumuna katıldı

Devamı
SETA Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk u Ağırladı
Liseye Geçiş Sınavları ve Yerleştirmeler II

Liseye Geçiş Sınavları ve Yerleştirmeler II

Liseye geçiş sınav sonuçları ve adrese dayalı yerleştirmeler açıklandı. Sınavla öğrenci alan okullar başarıya göre yerleştirme yaparken, diğer okullar ise adrese göre öğrenci kabul etti. Kriterler öğrencinin ikamet adres, ortaokulda bulunduğu yıl, tercih önceliği, okul başarı puanı, devam-devamsızlık ve yaş oldu.

Devamı

Liseye geçiş sınav sonuçları ve adrese dayalı yerleştirmeler açıklandı. Sınavla öğrenci alan okullar başarıya göre yerleştirme yaparken, diğer okullar ise adrese göre öğrenci kabul etti. Kriterler öğrencinin ikamet adres, ortaokulda bulunduğu yıl, tercih önceliği, okul başarı puanı, devam-devamsızlık ve yaş oldu.

Yeni uygulama ile birlikte okul dışı kaynaklara; yani özel derslere, etüt merkezlerine, ek kaynaklara ihtiyacın artıp artmayacağı konusu önemli gündem maddelerinden biridir. Bakanlığın ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin iletişim süreçlerini sağlıklı işletmesi bu konuda öncelikli strateji olmalıdır. Bakanlığın iletişimde boşluk bıraktığı her nokta okul dışı girişimler ya da kaynaklar tarafından doldurulacaktır.

Yeni sistemde öğrenci okul ilişkisini güçlendiren okul başarı notunun öneminin devam etmesi son derece olumludur.

Sosyal Medya Demokrasiye Tehdit Midir?

Tüm dünya sosyal medyanın demokrasiye bir tehdit olduğunu tartışıyor. Çünkü sosyal medya hiçbir zaman güvenilir ve doğru bilgi üretemedi. Manipülasyon, asparagas, küfür ve hakaret sosyal medyanın denetimsizliğinde aldı başını gitti.

Devamı
Sosyal Medya Demokrasiye Tehdit Midir
Gerilim Amaçlar Sınavlarla Karşı Karşıya

Gerilim: Amaçlar Sınavlarla Karşı Karşıya

Türk toplumu rekabetçi yapısıyla sınavları başarının ölçüm aracı olmaktan çıkartarak amaca dönüştürebilmektedir.

Devamı

Rapor muhtemel yeni modelde kriter olabilecek hususların avantaj, dezavantaj, risk ve önlemlerini de analiz etmektedir.

Hiç şüphesiz ülkemiz şartlarında her bir modelin avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır ve yeni sistemin oturup aksaklıklarının giderilmesi sürekli izleme ve iyileştirme gerektirecektir.

18 milyon öğrencinin olduğu eğitim sisteminde adalet ve eşitlik merkezli istikrarın sağlanması, geçmişten gelen ve kökleşmiş yapısal sorunlar ile mücadele edip sistemi iyileştirmek gerçekten güç.

Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılına erişeceği 2023’e giderken, eğitim politikalarında odaklanmamız gereken asli meselemiz yöntem: Reform mu, restorasyon mu?

TIMSS Türkiye’nin dünya eğitim liginde kendini kıyaslayabileceği önemli bir platformdur. İlk kez katıldığı 1999’dan beri Türkiye’nin TIMSS skorlarında yükselme eğilimi vardır. TIMSS ile TEOG’u kıyaslanarak özellikle 8. sınıfların matematik ve fen başarısındaki durağanlık araştırılmalıdır.

2015’teki bütün dikkate değer gelişmeler “2015’te Türkiye” başlığıyla bu SETA yıllığında analiz edildi. Bu çalışma iç siyaset, dış politika, güvenlik ve savunma, ekonomi, hukuk ve insan hakları, eğitim ve medya başlıklarından oluşuyor.

Sınav sonuçlarının eğitim sistemini iyileştirme amacıyla kullanılması konusunda MEB, YÖK ve üniversitelerin çok kapsamlı işbirliğine ihtiyaç var.

Okul belirleme konusunda, MEB tarafından yapılan düzenlemeler belli zaten. İlk ve ortaokul için mahalledeki okul; lise için ise TEOG sonuçlarına göre bir yerleştirme yapılacak. Özellikle bu yıl liseye başlayacaklar için nispeten karmaşık bir süreç söz konusu.

ÖSYM ve MEB, aman ha, TOEFL ve GRE gibi sınavları örnek alıp bu tür sofistike işlerle uğraşmasınlar zira hayatında bir tane bile istatistik dersi almamış bir hakim, IRT tabanlı kopya analizlerini ve hatta sınavları durdurabilir!

TEOG yerleştirmeleriyle ilgili sorunlar, yaygın ifade edildiği üzere, öğrencilerin B grubu yani okul türü tercihlerine göre yerleştirilmeleriyle sınırlı değil.

2013-2014 eğitim-öğretim yılında SBS'nin kaldırılması ile birlikte MEB tarafından uygulamaya konan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı, 22 Ağustos 2014'de açıklanan yerleştirme sonuçları ile birlikte ilk senesini tamamlamış oldu.

Herhangi bir sistem değişikliğinden etkilenmesi muhtemel bütün öğrenci ve velilerin politika yapım süreçlerine katılması, ilgililerin önceden bilgilendirilmeleri ve değişikliklerin herhangi bir mağduriyete yol açmaması hedeflenmeli.

OKS'yi kaldırıp üç SBS getiren Hüseyin Çelik, bugün ne düşünüyor? Genel liseleri Anadolu liselerine dönüştürme kararını alan ve üç SBS'den tek SBS'ye geçiş yapan Nimet Baş, bugün ne düşünüyor?