Sanayiyi Yeniden Düşünmek

|
Hızla küreselleşen dünya ekonomisinde teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü değişimin imalat sanayiinin organizasyon biçimleri ve …
  • Resim Yok

    Yeni dönemde belki yüzlerce reform adımını içeren “grand” paketlerden ziyade içeriği net tanımlanmış ve sektörel odakları belirli mikro reformlara ihtiyaç var. İmalat sanayiinden enerjiye, tarımdan dış ticarete, risk sermayesinden üniversite reformuna kadar acil kapsamlı reform ihtiyacının hissedildiği pek çok alanda somut adımların hızla atılması gerekli.
  • İyimserlere göre, fiziksel ve dijital üretim süreçlerini buluşturan dördüncü sanayi devrimi küresel verimlilik ve ekonomik büyümede muazzam sıçramalar ortaya çıkaracak.
  • Küresel ekonomik sistemdeki yoğun rekabet ve işbölümü içinde size biçilen rolü değiştirmek çoğu zaman sıra dışı politika ve kurumlar geliştirmekten geçiyor.

Bu Konuda Daha Fazla :

  • Adrese bir an önce ulaşmak ümidiyle seçimleri beklerken, siyasi istikrar meselesinin 1 Kasım ve sonrası itibariyle “her hâlükârda” Türkiye için ciddi bir imtihan olacağının altını çizmek gerek.

  • Akıllı telefon meselesi, öne çıkan bir misal... Verdiği mesaj ise; akıllı Ar-Ge ve inovasyon yapma zorunluluğu... Ve bu yaklaşım bir firma için ne kadar gerekliyse, orta gelir tuzağına yakalanmaması gereken bir ülke için daha da gerekli.

  • Analizde, dünyada ve Türkiye'de uygulanan Ar-Ge ve inovasyon politikaları ele alınmış, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için gerekli olan stratejik dönüşüme dair önerilere yer verilmiştir.