Hükümet Sistemi Tartışmaları ve TBMM’nin Etkinliği Meselesi

|
Bir hükümet sisteminin karakterini meclis ve yürütme arasındaki ilişkinin niteliği belirler. Öğretideki klasik tasnife göre …

Bu Konuda Daha Fazla :

  • Muhalefet toplu halde bir süredir Meclisin işlevsizleştiği tezini işliyor. Meclisin işlevsizleşmesinin millet egemenliğinin güç kaybına uğraması sonucunu doğurduğu iddia ediliyor. Son bir haftadır, 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı'nın da etkisiyle, bu iddialar daha yoğun bir şekilde işlenmeye başladı. Burada üç soru var. Birincisi, Meclis gerçekten işlevsizleşti mi? İkinci soru, şayet Meclis işlevsizleştiyse bunun nedeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş midir, yoksa başka bir faktör müdür? Ve son olarak, milli egemenliğin ya da milli iradenin siyasette etkin olup olmaması ne ölçüde Meclisin işlevsel olmasına bağlıdır?

  • TBMM ile yaşıt olan Anadolu Ajansı'nın 1920'de Kurtuluş Savaşı'nın sesi olarak kurulması dönemin ihtiyaçlarının karşılanması bakımından ne ise İletişim Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir alt kuruluşu olarak 2020'de görev yapıyor olması mahiyeti bakımından eşittir.

  • Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yüzüncü yılını kutluyoruz.

  • SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş DHKP-C’nin eylem girişimi hakkında değerlendirmede bulundu.

  • SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun DHKP-C’nin TBMM’deki terör eylemi girişimi hakkında değerlendirmede bulundu.