SETA Strateji Araştırmacısı Hüseyin Alptekin 28 Şubat sürecindeki yaklaşımların FETÖ tehdidine etkisi hakkında değerlendirmede bulundu.

Geçen hafta Almanya'daki Correctiv adındaki kuruluşun organizasyonuyla 9 farklı ülkeden medya organlarının desteğiyle Türkiye'ye karşı yeni bir dezenformasyon ve karalama kampanyası başlatıldı.

SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın: - "Türkiye bu zamana kadar kat ettiği yolda devam mı edecek yoksa engellemelere mi maruz kalacak? Bence onun seçimine gidiyoruz ve bu yüzden bu seçim çok önem arz ediyor" SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı: - "16 Nisan'da başlayan reformu hitama erdirecek, tamamlayacak bir sürece geçmiş durumdayız"

Bir nesilin hayatını karartan 28 Şubat darbesinin yirmi birinci yıldönümü.

İran’a Güvenmek

İran'da kimse Türkiye'yi ikna etmek fikrine kapılmaz. İran'da hiçbir siyasetçi biz Türkiye'ye iyi davranalım onlar da bize güvensin inanışına kapılmaz.

Devamı
İran a Güvenmek
Darbecisever Demokratik Almanya

Darbecisever Demokratik Almanya

Almanya'da bulunan yabancı uyruklu darbe suçlularının ülkelerine iade edilmesi yasal bir zorunluluk. Fakat Almanya, darbe sanıklarının Türkiye’ye iadelerini reddettiği gibi, kendi ülkesinde yargılamaya da yanaşmıyor.

Devamı

Amacı her ne olursa olsun, Gül’ün post-politik siyaset tercihi milletin iktidarının ve dolayısıyla demokratik siyasetin sınırlandırılması sonucunu doğuracaktır. Öte yandan, bürokratik vesayetin ortadan kalkıp milli iradenin hâkim olduğu demokratik bir siyasi ortamda, post-politik siyasetin seçmende ciddi bir karşılık bulması mümkün değildir.

FETÖ yurtdışındaki en büyük Türk diasporasına ev sahipliği yapan Almanya'yı Avrupa yapılanmasının merkezi olarak belirlemiştir.

CHP'nin 2019'a giderken kullanmayı düşündüğü başlıca sermayelerden biri irtica söylemiydi. Bir başka deyişle CHP, Erdoğan karşıtlığı siyasetini laiklik vurgusu üzerinden yürütmek istiyordu. Laik-dindar dikotomisi CHP için yarayışlı bir malzeme olarak kurgulanmıştı.

Hem destekleyenler hem de karşı çıkanlar bu değişikliğin hayati olduğunu söylüyor. AK Parti değişiklikle birlikte Türkiye'nin yönetim sorununun çözüleceğini ifade ediyor ve bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne büyük önem veriyor.

Kemalistler eğer bu topraklarda dindar ve muhafazakâr olmayı bir suç haline getirip baskı altına almasalardı bu terör örgütü bu kadar neşv-ü nema bulmazdı

Uluslararası toplum kabuk değiştiren teröre karşı yeni ve etkin bir anlayış geliştirmek zorunda.

Devletin temel kurumlarının bu kadar sarsıldığı bir darbe girişiminden sonra, ülke çapına yayılmış on binlerce kişiyi ilgilendiren soruşturmaların ve davaların yürütülmesi başlı başına bir sorun.

FETÖ sadece Türkiye’ye zarar vermek için kullanışlı bir enstrüman değildir. Soğuk Savaş sonrasında 160 ülkedeki militanları sayesinde o ülkelerin bürokrasisine, medyasına ve ekonomik hayatına sızmış uluslararası bir örgüttür.

Kemalist aktörlerin çizdiği karamsar tablonun aksine 15 Temmuz’da darbe girişiminin püskürtülmesi, demokratik siyasetin alanının genişletilmesi için daha ileri adımların atılması yönünde bir irade ortaya koymuş oldu.

Taktik ve operasyonel yöntemin büyüsüne kapılan darbeciler stratejik hedef değerlendirmesinde büyük yanlışlar yaptı. Halkın Cumhurbaşkanı ile olan bağı ve milli iradeye olan bağlılığını göz ardı etmeleri bu alçak girişimin başarısız olmasının en temel sebebi.

Gülen cemaatinin birçok konuda birbirine tezat ve inandırıcılığı olmayan söylemleri, demokrasi ve özgürlük vurgusunun da konjonktürel olduğunun anlaşılması için yeterince açıklayıcıdır.

Gülen hareketinin MİT müsteşarının ifadeye çağrılması ile açığa çıkan iktidar oyunu Türkiye'deki dini hareketler tarihinin en "hazin" ve "ibretlik" bir sayfasını oluşturacak.

İran’da İç siyasetin, ambargoların kalkmasıyla gelecek ekonomik canlılıkla kontrollü şekilde rahatlatılması beklenebilir. Ancak dış politika, temel mecrasında akacaktır.