Analiz: Sürdürülebilir Büyüme İçin Tasarruf

|
Analizde, Türkiye ekonomisinde tasarrufların gelişimi, ulusal tasarruf düzeyinin neden azaldığı ve İstanbul Finans Merkezi eylem planı detaylıca ele alınmıştır.