Güncele Hapsolmak

|
Modern insanın içinde yaşadığı çağa özgünlük atfederken yeni bir bilinç geliştirdiğini iddia edebiliriz. Burada karşımıza “güncelin egemenliği” çıkar. “Güncel olan”ı belirleyense birtakım mekanik, elektronik ve dijital müdahalelerdir.