Seçmen Göçü

|
Her seçime giderken benzer ezberleri tekrar ediyorlar. Kendileri açısından bu tekrarların bir faydası var mı …