Rapor: Öğretim Lideri vs. Okul Müdürü

|
“İki tehlike dünyayı sürekli olarak tehdit ediyor: düzen ve düzensizlik” der Paul Valery. Modern insan …

Bu Konuda Daha Fazla :

  • BRICS nedir ve bu terim nasıl ortaya çıkmıştır? BRICS'in AB, Şanghay İşbirliği Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlardan temel farkları nelerdir? Johannesburg Zirvesi'nin önemi nedir? BRICS Zirvesi'nin 2018 gündeminde hangi konular yer almaktadır? BRICS nasıl bir uluslararası finansal mimari hedeflemektedir? Türkiye BRICS grubuna dahil olmalı mı?

  • Uluslararası sistemdeki pozisyon değişimlerini ABD, Avrupa ve Avrasya’daki gelişmeler bağlamında ele almak mümkün. Bu çerçevede ABD, uluslararası sistemde yaşanan dönüşümün hakim aktörü olarak göze çarpıyor.

  • Doğru yöntem ve doğru araçlarla hem kazanma garanti edilir hem de kayıplar en aza indirilir..

  • Bu çalışma küresel ekonomik kriz sonrası hız kazanan ekonomik korumacılık ve sınai-teknolojik modernizasyon yarışı tarafından şekillendirilen küresel dönüşümü incelemektedir.

  • Bu rapor, Türkiye’de sosyal politikaların varlığı ve işleyiş mekanizması hususlarını ele almaktadır.