Perspektif: Türkiye’nin Enerjide Gelecek Vizyonu

|
Türkiye’nin son yıllarda enerji alanında katettiği me­safe adeta bir başarı hikayesidir. Mevcut enerji politi­kasını koyulan …

Bu Konuda Daha Fazla :

  • Rüzgârdan elektrik üretimi, 2000'lerde ciddi bir ivme kazandı ve global kurulu güç, 2003-2013 arasında 39 GW düzeyinden 319 GW'a ulaştı.