Perspektif: Uluslararası Örgütlerin 2018 Raporlarında Türkiye’de Basın Özgürlüğü

|
Medyanın modern toplumdaki başlıca görevi olarak gösterilen denetleme ilkesi iktidarın tek elde temerküz etmesi ihtimalinin …