PISA’nın Anlamı ve Türkiye’nin Yükselen Grafiği

|
Bilişim ve diğer teknolojilerin hayatın her alanına getirdiği değişimler üretim ve ekonomi alanında da kendisini …

Bu Konuda Daha Fazla :

  • PISA eğitim sisteminin performansını ölçmemektedir. Bu tür değerlendirmeler, eğitim sisteminin başarılı ya da başarısız yönlerini göstermekten uzaktır. Bu eksikliklerine rağmen PISA sonuçları bize oldukça anlamlı veriler sunmaktadır.

  • Türkiye eğitimi, önemli sorunlarla birlikte, daha iyiye doğru gidiyor. Türkiye, PISA'da herhangi bir AB ülkesini ilk defa 2012'de geçti.