Bu Konuda Daha Fazla

  • Türkiye'nin ve bölgenin önde gelen akademik dergilerinden biri olan Insight Turkey, 2018 yılının ilk sayısında Çin’in dış politikasına odaklanmaktadır. “Çin’in Israrcı Yükselişi: Küresel Zorluklar ve Bölgesel Dinamikler” adlı bu sayıda alanında uzman kişiler tarafından kaleme alınan, Çin’in bölgesel ve uluslararası politikalarında artan rolünü inceleyen yazılar yer almaktadır.

  • Bu kitap Ortadoğu’da ordu-siyaset ilişkisinin tarihsel bir incelemesini sunmakla yetinmemekte, aynı zamanda bölgenin yakın geleceğine dair bir perspektif de ortaya koymaktadır.

  • Trump’ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana, Afgan hükümeti, Beyaz Saray’daki yeni yönetime ilişkin herhangi bir açıklama yapmamış, böylelikle bir çeşit belirsizlik havası ortaya çıkmıştı.

  • SETA araştırmacısı Çağatay Özdemir Pakistan’da Navaz Şerif’in görevden alınmasını değerlendirdi.

  • Yıllar yılı Türkiye'de iktidarda kalmanın şartı "Batıyla ilişkileri yürütme tekelini elinde bulundurmak" oldu. Sadece bürokratik oligarşi değil, halkoyuyla gelen siyasiler de bunu yaptı.