Milli Teknoloji Hamlesi ve Türk Savunma Sanayii | MTH Serisi: 8

|
Teknoloji, tarihsel olarak savaşın yapılış tarzı ve seyrine yön veren başat faktörlerden biri olmuştur. Teknoloji …

Bu Konuda Daha Fazla :

  • Ülkemizin dijital dönüşüm sürecinin “Dijital Türkiye” vizyonu ile birlikte yönetişim, strateji, güvenlik ve altyapı gibi bileşenler üzerinden detaylı olarak incelendiği bu raporda; bu vizyonun kamuda dijital dönüşüm hamlesine etkisi, 2000’lerin başından bugüne kadar geçen süreçte katedilen yol ve MTH’nin kısa ve uzun vadede Türkiye’ye sağlayacağı katkılar ele alınmıştır.

  • MTH’de insan kaynağının yetiştirilmesinin yanı sıra ulusal bir yol haritasının belirlenmesinde eğitim sektörü önemli ve stratejik bir sacayağıdır. Bu kapsamda teknolojinin eğitime nasıl entegre edileceği ve eğitimin bu süreçte nerede konumlandırılacağı üzerinde önemle durulması gereken meseleler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu raporda konu bağlamında sunulan literatürün ardından MTH öncesi sektörel durum incelenmiştir. Türkiye’de izlenen politikalar ve dünyada eğitim alanındaki dijitalleşme uygulamaları analiz edilmiştir...

  • Bu raporda Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikası ile başlayıp MTH ile ilerleyen yerli ve milli kaynaklardan yararlanma oranlarının yükseltilmesi ve yerli teknoloji üretiminin desteklenmesi süreci analiz edilmiştir. Çalışmada öncelikle Türkiye’de enerji sektörünün bahsi geçen politikalar öncesindeki durumu ele alınmış; akabinde de Milli Enerji ve Maden Politikası ve MTH sonrasındaki gelişmeler incelenmiştir. Ayrıca raporda Türkiye’nin sektörel açıdan diğer ülkelerle karşılaştırılmasına da yer verilmiştir.

  • Bu rapor MTH’nin daha iyi anlaşılması için sürecin gelişimine dair kısa bir arka plan sunmakta ve söz konusu hamlenin genel bir çerçevesini çizmektedir. Türkiye’nin teknolojideki gelişim ve dönüşümünü uluslararası arenadaki konumu üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz eden rapor MTH’nin ilke, amaç, hedef ve araçlarına odaklanmaktadır

  • Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika'nın kritik kesişim noktasında yeni bir yüksek teknoloji, orta ve üst teknoloji merkezi olarak konumlanabilir. Yüksek teknoloji üretim merkezine dönüşebilir. Bu noktada da blokzinciri gibi yeni teknolojilerdeki stratejik avantajın iyi değerlendirilmesi önemlidir.