Analiz: Mesleki Eğitimin İş Piyasası ile Uyumlaştırılmasında İhtiyaç Analizi ve Öz Değerlendirme Modeli

Bu analizde mesleki eğitimin piyasadaki ara eleman ihtiyacını karşılayacak doğrultuda nitelikli hale getirilmesi amacıyla kurgulanan ihtiyaç analizi yöntemiyle öz değerlendirme uygulamalarını içeren bir çözüm önerisi sunulmaktadır.

Devamı
Analiz Mesleki Eğitimin İş Piyasası ile Uyumlaştırılmasında İhtiyaç Analizi ve
Türkiye'nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi

Türkiye'nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi

SETA tarafından tamamlanan Türkiye’nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi başlıklı projenin sonuç raporunun kamuoyuna tanıtımı amacıyla düzenlenen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün’ün katılımlarıyla gerçekleşecektir

Devamı