Analiz: Mesleki Eğitimin İş Piyasası ile Uyumlaştırılmasında İhtiyaç Analizi ve Öz Değerlendirme Modeli

|
Talep kesiminin ihtiyaçlarını karşılayacak ve çalışma yaşamındaki yeni iş ve meslek ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir …