• Bu çalışmada 2017 yılında Türkiye’de Siyaset, Dış Politika, Güvenlik ve Terörle Mücadele, Ekonomi, Enerji, Hukuk ve İnsan Hakları, Eğitim, Sosyal Politikalar ve Medya alanlarında oluşturulan başlıklarla yaşanan gelişmeler detaylı bir şekilde betimlenmiş kapsamlı bir analize tabi tutulmuştur.
  • 15 Temmuz sonrası için kritik önem taşıyan husus, ülkenin stratejik hedefine göre ihtiyaç duyulan asker profilinin doğru belirlenmesi.
  • Şayet yanlışların doğruları götüreceği içtihadını kabul edersek, o zaman üzülerek ifade etmek gerekir ki, Anayasa Mahkemesi'nin öyle yanlışları var ki bütün doğrularını götürüyor.

Bu Konuda Daha Fazla

  • Üniversite mezunları, donanım ve eğitimlerine uygun iş bulamıyorlar. Çözüm; yükseköğretim mezunlarının çalışabilecekleri yani daha nitelikli çalışan arayan sektörlere yönelik teşvik ve yatırımları artırmak.

  • Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrası adayların istemedikleri, ilgi ve yeteneklerinin olmadığı bir bölüme yerleşmesini ‘yanlış tercih' olarak niteleyen SETA analisti Bekir Gür, bu durumun toplum ve bireyler açısından maliyetinin yüksek olacağına dikkat çekti.

  • Sınav sonuçlarının eğitim sistemini iyileştirme amacıyla kullanılması konusunda MEB, YÖK ve üniversitelerin çok kapsamlı işbirliğine ihtiyaç var.

  • LYS'de sorular, gerçek hayattan kopuk değil ve klasik tarzda açık uçlu sorular. Tahmin edeceğiniz üzere, soruların puanlandırılmasını da öğretmenler yapıyor. Bizde benzer bir şey olur mu? Tartışmak gerekir. Zira “bizim kendimize has koşullarımız var”!

  • Eski mezunları nasıl yerleştireceğiz? Mezunlarla öğrencileri farklı şekilde üniversiteye almak, eşitliğe uygun mu? Sınavın ya da sınavların geçerliği ve güvenirliği ne kadar?