Bu Konuda Daha Fazla

  • 2014 ve sonrasında orta öğretime geçişte nasıl bir sistemin uygulanması gerektiğine ilişkin tartışmalara bir...

  • OECD ülkeleriyle kıyaslandığında, Türkiye, okullar arası başarı eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Bunun birinci nedeni liselere sınavla öğrenci alınmasıdır.