İktidarı Kimler Sahiplenmiyor?

|
Türkiye’de siyasi ayrışmalar genellikle sağ-sol ya da liberalizm, milliyetçilik, sosyalizm, vs. gibi ideolojiler üzerinden tartışılıyor. …

Bu Konuda Daha Fazla :

  • Hegemonya her ne kadar belirli bir toplumsal sınıfın diğerleri üzerindeki hakimiyetini ifade ediyor olsa da bu durum hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmemektedir. Hegemonya tesisi iddiasında olan ve bu yönde ideolojik araçlarla sivil toplumu domine eden hakim sınıf her zaman “karşı hegemonya” girişimleri ile yüzleşmek durumundadır.

  • İspanya'da siyaset ise pek revaçta bir konu değil. Ancak bunda hemen hepsi düşük profil olan İspanyol siyasetçilerin de payı var.

  • Kemalizm'in toplumsallığı kolayca yabana atılacak ve yok sayılacak kadar kısıtlı değil.

  • Olsun be... Çok şükür devrimciyiz...

  • Kültürün, sanatın, edebiyatın yerli ve millisi olur, olmalıdır, olması teşvik edilmelidir. Liberalliği devletle ilgili her şeye karşı çıkmak zannedenlerin aksine teşvik etmek de öncelikli olarak devletin görevidir.