Cumhuriyeti ‘köhne modernlik anlayışı’ çürütüyor mu?

|
'Toplumsal alan" (public sphere) ve "iletişimsel eylem" (communicative action) kavramlarını literatüre kazandıran ünlü Alman filozofu Jürgen Habermas, 'The Future of Human Nature' adlı kitabında Batı toplumlarının gereğinden fazla sekülerleşmiş olduğunu, bu yüzden gereksiz bir nihilizme sürüklendiğini söyler. Habermas'a göre Avrupa'nın öncülüğünü yaptığı "yıkıcı sekülerizm" sadece manevi bir kriz yaratmakla kalmamış, aynı zamanda kökten dinci hareketlerin doğmasına neden olmuştur. Seküler dünya görüşünün pozitivist mutlak doğru modelini takip eden bu hareketler, tek boyutlu ve lineer bir epistemolojiyi esas alır ve karşı çıktıkları seküler modernizmi farkında olmadan yeniden üretirler.