Analiz: Politik Taahhüt Olarak İnsan Hakları Eylem Planı

|
İnsan haklarının daha etkin biçimde uygulanması yönündeki siyasal irade “güçlendirilmiş demokrasi, şeffaflık ve hesap verebilirlik” …

Bu Konuda Daha Fazla :