Bu Konuda Daha Fazla

  • Amerika müttefikleri de dahil milyonlarca insanı yok edecek ve kendi sahip olduğu uluslararası düzeni ortadan kaldıracak bir eylemi başlatmak istemez.

  • 1980'li yıllarda bizden geride olan Güney Kore'nin, eğitim sistemindeki köklü değişim sayesinde 2023'de dünyanın ilk 10 ekonomisi olacağına kesin gözle bakılıyor. İlk 10'u hedefleyen Türkiye'de ise, bu hedefe ulaşılması için eğitim sisteminde keskin bir dönüşümün olması artık zaruridir.

  • SETA analisti Erdal Tanas Karagöl, Güney Kore ile Türkiye'nin AR-GE alanında sıkça karşılaştırıldığını, Güney Kore'nin AR-GE başta olmak üzere birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini, bu atılımların da Güney Kore'nin üretimini Türkiye'ye oranla daha fazla beslediğini belirtti.