Türkiye’nin Yenilenebilir Rekabet Gücü

|
1973 Petrol Krizi sonrasında ithal enerji kaynaklarına bağımlı olan ülkelerin enerji arz güvenliklerini artırmak adına …