Özel Askeri Şirketler | Savaş Müteahhitliği ve Uluslararası Güvenlik

|
Orta Çağ’da gücün merkezi olan kralların ve kilisenin güvenliklerinin sağlanmasına olan ihtiyaç tarihteki ilk özel …
  • Bu rapor Kırım ve Suriye’nin ardından Libya’da da ortaya çıkan Wagner vakasından hareketle özellikle “son otuz-kırk yıllık süreç içerisinde bu özel askeri şirketlerin hızlı hatta ‘hormonlu’ gelişimi, uluslararası arenadaki çatışmalar, küresel güvenlik ve ekonomik yapı üzerindeki etkileri” üzerine odaklanmaktadır.