Milli Teknoloji Hamlesi Kapsamındaki Gelişmeler: Ekonomi ve Sanayide Dönüşüm | MTH Serisi: 6

|
Geride bıraktığımız son on yılda ivme kazanan sanayi ve ekonomideki gelişimin, MTH’nin yüksek çarpan etkisi …
  • Bu raporda ülkemizin Ar-Ge ve yenilik ekosistemine MTH’nin mevcut ve olası etkileri ele alınmaktadır. Teknoloji düzeyine göre gerçekleştirilen ithalat ve ihracat üzerinde MTH’nin başlatılmasından sonra yaşanan değişim incelenmektedir. Bu alandaki etkinin değerlendirilmesinde MTH’nin başlamasından önceki dönemdeki ortalama ihracat ve ithalat düzeyleri ile MTH sonrası dönemdeki ithalat ve ihracat düzeyleri karşılaştırılarak analiz edilmiş ve ne yönde bir gelişmenin yaşandığı ortaya koyulmuştur.
  • Ülkemizin dijital dönüşüm sürecinin “Dijital Türkiye” vizyonu ile birlikte yönetişim, strateji, güvenlik ve altyapı gibi bileşenler üzerinden detaylı olarak incelendiği bu raporda; bu vizyonun kamuda dijital dönüşüm hamlesine etkisi, 2000’lerin başından bugüne kadar geçen süreçte katedilen yol ve MTH’nin kısa ve uzun vadede Türkiye’ye sağlayacağı katkılar ele alınmıştır.
  • MTH’de insan kaynağının yetiştirilmesinin yanı sıra ulusal bir yol haritasının belirlenmesinde eğitim sektörü önemli ve stratejik bir sacayağıdır. Bu kapsamda teknolojinin eğitime nasıl entegre edileceği ve eğitimin bu süreçte nerede konumlandırılacağı üzerinde önemle durulması gereken meseleler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu raporda konu bağlamında sunulan literatürün ardından MTH öncesi sektörel durum incelenmiştir. Türkiye’de izlenen politikalar ve dünyada eğitim alanındaki dijitalleşme uygulamaları analiz edilmiştir...

Bu Konuda Daha Fazla :