Analiz: Pandemi Dönemi Ulusal Eğitim Politikaları Çerçevesinde Eğitim Hakkının Korunması

|
Küreselleşen bir kriz durumuna neden olan koronavirüs (Covid-19) pandemisinin olağanüstü koşulları tüm ulusların sosyal yapılarını, …