Başörtüsü Teklifi Meclis Gündeminde

Başörtüsü Teklifi Meclis Gündeminde

Yeni Anayasada da din ve vicdan özgürlüğü bu kazanımlar korunarak toplumsal barışı sağlayacak ve keyfi sınırlamaları önleyecek şekilde düzenlenmelidir.

Devamı

Raporda öncelikle başörtüsü meselesinde bugünkü aşamaya nasıl gelindiği üzerinde durulmaktadır.

Sayısı 4 milyonu bulan mülteciyi yıllardır misafir eden bir topluma hayırseverlik ve yardımlaşma dersi vermek kimsenin haddine değil..

Bir nesilin hayatını karartan 28 Şubat darbesinin yirmi birinci yıldönümü.

28 Şubat 1997’de MGK “irtica” gündemi ile toplandı. MGK’nın asker kanadı 18 maddelik bir listeyi hükûmete dayattı. MGK Genel Sekreterliği “kararlar uygulanmazsa yaptırımlar gelir” açıklaması yaptı.

28 Şubatçılar Hesap Verecek!

28 Şubat darbesi bu yıl bir kez daha hatırlandı, hatırlanıyor.

Devamı
28 Şubatçılar Hesap Verecek
Gazeteciler Darbecilikle Suçlanamaz mı

Gazeteciler Darbecilikle Suçlanamaz mı?

Türkiye’de darbe kültürü ve askerî bir darbenin olabileceği algısı her zaman diri tutulmuştur. Darbe kültürünün devam etmesinde en büyük paylardan biri de gazetecilere aittir.

Devamı

28 Şubat sürecinde Batılı hükûmetlerin ve medyanın açık bir şekilde darbeden yana tavır alarak demokrasinin katledilmesini kendi halklarına meşru göstermek için Türkiye’deki iktidarı karalayan politikalarını unutmamak gerek.

GFP (Global Firepower) isimli kuruluş her yıl 50'den fazla faktörü göz önünde bulundurarak dünya ülkelerinin askeri kapasitelerini indeksliyor.

SETA Medya ve Toplum Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar 28 Şubat hakkında değerlendirmelerde bulundu.