Bu Konuda Daha Fazla

  • Türkiye çok zor bir misyonla karşı karşıya. Bir yandan geleneksel kazanımlarını derinleştirmek, diğer yandan tarihsel gecikmişliklerini telafi etmek zorunda.

  • Mevcut CHP yönetimi, aslı astarı olmayan daha çok sosyal medya temelli 'seçim hilesi' iftiralarını köpürterek şimdilik zaman kazanmaya çalışıyor.

  • 15 Temmuz’un doğru bir şekilde anlaşılması ve hafızalarımızda her daim canlı kalması için daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğu açık. Bu kitap, anlamlandırma sürecine önemli bir katkıda bulunacak.

  • Anayasa değişikliği ve referandum süreçlerinin, alışılagelmiş gelenekselleşmiş bir formu var: Milletten önce Anayasa Mahkemesi’ne gitmek.

  • Türkiye iç siyasetinde halkın iktidarın merkezine taşındığı, bastırılan kimliklerin tanındığı bir demokratikleşme sürecine, dış politikada ise bağımlılıkları aşmaya yönelik bir yaklaşıma tanıklık ediyoruz.