Değişen Koşullarda Değişen Politikalar

Son haftalarda açıklanan veriler ve yaşanan gelişmelerden sonra atılmaya başlanan adımlar, ekonomide dengeyi korumayı amaçlıyor. Yaşanan şoklar karşısında devreye sokulan politikaların ilelebet sürdürülmesi fayda sağlamayabilir

Devamı
Değişen Koşullarda Değişen Politikalar
Cari Açığın Patlamasına İzin Verilmeyecek

Cari Açığın Patlamasına İzin Verilmeyecek

Ekonomik büyüme beraberinde cari açık riskini getiriyor. Ancak bu kez ekonomi yönetimi, büyümedeki kısmi canlanmanın cari açığı artırmasına izin vermeyeceğinin sinyallerini veriyor

Devamı

Operasyonun içinde barındırdığı doğal risklerden ve ABD'deki çeşitli siyasetçilerden gelen yaptırım tehdidinden kaynaklanan belirsizlikler; tahvil faizi, CDS, döviz kurları ve borsayı etkileyebiliyor..

Kısa vadede uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve sıcak parayı kontrol eden uluslararası aktörlerden Türkiye’nin kredibilitesi ve yatırımların güvenliği ile ilgili tepkisel tavırlar beklenebilirse de orta ve uzun vadede yapısal reform gündemine dönülmesi ile hem doğrudan yatırımların hem de portföy yatırımlarının artacağını öngörüyoruz.

Güçlü denilemeyecek finansallarıyla zaten tartışılan Deutsche Bank'ın ceza sonrası alacağı aksiyon, öncelikli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor.

2008 küresel ekonomik krizinden başarıyla çıkan, tüm kaos ve darbe girişimlerine güçlü duran ülke ekonomisini görmezden gelen kredi derecelendirme kuruluşlarının birden Türkiye'ye karşı ilgileri arttı.

Brezilya'da Yeni Sezon

Rousseff belirsizliğinin rafa kalkmış olmasıyla birlikte, süreçlerin nasıl ve ne derece ilerleyeceğini daha iyi görebileceğiz.

Devamı
Brezilya'da Yeni Sezon
5 Soru Darbe Girişiminin Ekonomik Yansımaları

5 Soru: Darbe Girişiminin Ekonomik Yansımaları

Güven tesisi konusunda, uluslararası arenada özellikle, Türkiye’de “süren ve güçlenen” demokrasi ile siyasi istikrarın varlığının altını çizmek önem arz ediyor.

Devamı

Darbecilerin kullandıkları araç farklı olsa da, ortak bir nokta var: Milli ekonomiye, ekonomik bağımsızlığa ve ekonomik kazanımların halka dağıtılmasına duyulan alerji.

Moody's ve Fitch'ten gelecek karneler iyi gelse de, darp izlerini silmek zaman alacak ve iyileşmeye çalışırken hassas zemini her zamankinden çok muhafaza etmek önem taşıyacak.

Türkiye, bölgede sağladığı politik gücü, ekonomik boyuta taşımalı ve alternatif kredi derecelendirme kurma konusunda öncü olmalıdır.

Oligopol bir yapının oluştuğu derecelendirme sektöründe, kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkelere verdikleri notlar, ülkelere fon akımını yönlendirmesi nedeniyle bu kuruluşların verdikleri kararlarda yanlılık ya da politik kararlar ciddi tartışmalara neden olmaktadır.

2014 ilk çeyrekte gerçekleşen ekonomik büyümenin kaynağı nedir? Gerçekleşen ekonomik büyümede Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri nedir? 2014 için hedeflenen ekonomik büyüme rakamı nasıl etkilenir?

Global ekonomik kriz, uluslararası kurum ve kuruluşların olumsuz analizleri, kredi derecelendirme kuruluşlarının not tehditleri, 17 Aralık süreci, yerel seçimler gibi faktörlere rağmen, ekonominin gerçekleştirdiği bu ekonomik büyüme performans ve şoklara dayanıklılık göstergesi olmuştur.

Faiz artışıyla gelen tatminle, gerginlik bir miktar yatışırken, yerel seçimler havayı daha da yumuşattı. Bununla beraber, FED'den sık sık gelen mesajlar ile jeopolitik gelişmelerin, piyasalara rahat vermediğini de belirtmek önemli.

Dış ticarette beliren bozulma semptomları, 2. yarıda net ihracatın, büyümemize sağladığı destekte cimrileşeceği yönünde sinyaller verirken, iç talep yönünde ise bir kıpırdanmaya alamet gibi.